Sunday, April 24, 2016

Bài Thơ Tháng Tư - Trương Đức Đoàn 71 NHAKYTHUAT

Ngày tháng nào ra đi không trli
Hnh phúc nào đã vụt khỏi tầm tay 

Anh với tôi đã từng sống những tháng ngày

Khi cuộc sống chia tay mỗi người một ngã
Yêu cái nắng Sơn Trà những ngày nghiệt ngã
Trong tâm tôi vẫn nhớ mãi bạn bè
Hãy tìm lại chút dư hương ngày ấy
U ẩn hoài trong trái tim tôi
Ân tình này suốt đời không quên được
Thượng Đức còn đây mà bạn đã xa rồi  

No comments:

Post a Comment