Monday, June 27, 2016

Phi Ðoàn 219 thoát thai từ đâu? QUEENBEE = “Phi-đội Gián-điệp Biệt-kích” ưu-tú, (Seals Project Delta Force)

Căn cứ vào Lịch Sử Nha Kỹ Thuật / Bộ Tổng Tham Mưu / QLVNCH
                    http://lichsunhakythuat.blogspot.com
Các Toán này được gọi là các Toán Strata... Hinh Anh Nhay Toan Nha Ky Thuat. ... NHA KY THUAT THE STRATEGIC TECHNICAL DIRECTORATE AND REPUBLIC OF ...

          Phi Ðoàn 219 thoát thai từ đâu? QUEENBEE = “Phi-đội Gián-điệp Biệt-kích” ưu-tú, (Seals Project Delta Force)

Người viết thấy cần phải gỉải rỏ sự thắc mắc nầy từ chiến hửu Trần Văn Sua.

….Lúc NT VINH làm BĐT STRATA gọi là QUEENBEE, chứ không phải KING BEE gọi Biệt hiệu cho PĐ 219 ...Tôi đã đọc tài liệu “Viet Nam War”, quyển 1 và quyển 2 do NT Truong van Vinh tác giả ..cũng gọi Queen bee cho Biệt Đội 219 tham dự hành quân Hạ Lào năm1971 ....Năm vừa rồi tôi có gặp lại NT VINH tham dự Đại Hội Không Gian tại Vancouver , tôi mời NT VINH và Bà Xả ở lại tại nhà vài ngày để tham dự Đại Hội Không gian tổ chức tại đây . Tôi có nêu lên thắc mắc giữa Biệt danh Queen Bee và King Bee thường dùng cho PĐ 219 ..NT VINH mới trả lời rằng gọi là ONG CHÚA dịch tiếng Anh: Queen Bee, la ONG CÁI làm CHÚA chứ không phải Ong Đực làm chúa ...??? Vì vậy tôi xin nêu lên để Quý Niên Trưởng và các bạn đã từng phục vụ PĐ 219 hiểu thêm về King Bee ...???

Sở dĩ tác giả dùng danh từ QueenBee khi viết bằng tiếng Anh trên sách vì trong tự điển chỉ có Ong CHÚA và Ong THỢ. Chỉ sợ người Mỹ đọc King Bee họ cười vui thôi. Vì người Mỹ có cái hay là giữ truyền thống Mọi Da Đỏ nên họ đặt tên máy bay Woodoo F-101; Chinook CH-47; Apache AH … Tôi chỉ sợ có ngày nào họ đặt tên máy bay bằng NUOCMAM cho mọi Da Vàng thì cũng vui vui nếu ai thích vì là nước tự do mà, cho nên tôi mạo muội viết tiếng Anh khi các bạn tham dự Lam Son Operation là vậy. Vì Cha nó lú có Chú nó khôn không người Mỹ xem thường người Việt.

Chiến hửu Pck: “đồng ý Ong chúa là giống cái nhưng đây toàn là giống "đực" - có vòi - bay không à nên phải dùng chữ King Bee…” thì cũng vui.
Còn TN Thạnh thì …Tên riêng thì không cần dịch nghĩa. NT Vinh không phải King Bee. - KB TN Thạnh June 28, 2011 at 12:06 PM

Tóm lại anh em PĐ/219 có lẻ chưa bao giờ thấy súng tiểu liên Tiệp Khắc bá xếp 9 ly và súng lục Browning 13 viên, 9 ly, và súng tí hon 6,35 tự sát… thì phải? vì bay trong nội địa chớ không qua Lào hay vĩ tuyến 18.

Đúng vậy nó chĩ dành riêng cho Toán 6 người STRATA và PHĐ Queenbee mà thôi. Nói cách khác vì làm việc cho CIA không dính dấp vào VN mà chỉ có sỉ quan liên lạc là Thiếu Tá Trần Khắc Kính và Trung tá Lê Văn Tung. Đơn vị đặc biệt nầy có một danh từ không dính dấp gì với quân đội được gọi là “SỞ KHAI THÁC ĐỊA HÌNH” mà phi hành đoàn có tên là Flight Combined Area Studies.
Thiếu tá nguyễn Ngọc Loan TMT/KQ chỉ thị Đại úy Nguyễn Huy Ánh đưa ra Động Bà Thình 3 HLV đi thi, mỗi HLV có 2 tuần thi trắc nghiệm, thi với Seals Delta Force và chỉ lấy 1 người là Flight Group CAS Commander, trong đó có NKB, ĐTD, và TVV.
Kết quả tác giả đậu nên có quyền chọn nhân sự cho phi đội mình trong số 2 phi đoàn 211 và 213, tôi chọn Nguyễn Minh Vui là PĐP chớ không có Hồ Bảo Định trong danh sách được đề nghị đi thi. Khi tôi lên đại úy HBĐ còn thiếu úy, còn Nguyễn Minh Vui trung úy. Khi Vui lên đại úy Định mới lên trung úy và lên đại úy khi Vui về lại Nha Trang 215.

Sau khi giết TT Diệm và TT Kennedy mới xảy ra Thiếu Tá Tất coi Biệt Kích Delta, lúc nầy ngành trực thăng bành trướng nên các bạn PĐ/219 mới tuyển chọn quá dễ dãi không còn những tiêu chuẩn quốc tế (bạn có thể check trên internet nếu không tin) Muốn trở thành phi công trực thăng như USAF, RAF, Không Lực Pháp, Đức phải là phi công có cánh mới được bay trực thăng như huấn luyện tại Stead AFB, Nevada dành cho các niên trưởng thứ thiệt… chớ không..

                                      QUEENBEE-1

No comments:

Post a Comment