Sunday, June 5, 2016

Quyết Tiến sáng tác Võ Đức Thu

Quyết tiến ta giống dân Lạc Hồng
Liều thân sống tranh đấu giữ gìn non sông
Quyết tiến khi nước non nguy biến
Máu anh hùng ngàn đời nhuộm thắm núi sông

Quyết tiến ta hát vang reo hò
Lòng cương quyết tranh đấu cho ngày tự do
Quyết tiến khi nước non nguy biến
Bước anh hùng rạng danh nòi giống Tiên Rồng

PK1 - Vết oai hùng ngàn xưa nay còn lưu dấu
Trên sử xanh nước Việt ngàn đời hùng anh
Chí quật cường toàn dân hy sinh tranh đấu
Khắp núi sông hùng anh rạng giống Lạc Hồng

PK2 - Khúc khải hoàn cùng nhau ta đồng ca hát
Bao vẻ vang nước Việt ngàn trời rền vang
Ánh huy hoàng đầy trời Việt Nam tươi sáng
Khắp sơn hà toàn dân là giống Tiên Rồng.

No comments:

Post a Comment