Tuesday, April 12, 2016

Hậu Lục RVN Ambassador of the United States


Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Hậu Lục


2 comments: