Saturday, August 27, 2016

Hồi ức Chiến Sĩ Vô Danh Việt NamNhìn fb Thương Huỳnh nhớ về quá khứ
Của một Thời Chinh Chiến đã đi qua
Về Ban mê nhớ chiến đoàn 3 Liên Lạc
Về Pleiku phố núi nhớ Chuprong
Nhín sân bay Cù Hanh nhớ Đoàn 75 Công Tác
Con sông pa vẫn chảy mãi không ngừng
Đến Kontum lại nhớ Chiến Đoàn 2 Xung Kích
Sông Paco Charlie yêu dấu một thời
Đường 14 về Daklak qua Khâm Đức
Rồi đi dần đến đất Quãng Nam
Đây Thường Đức một thời máu lửa
Con đường mòn ngày đó 545
Để nhớ lại những ngày ta đã đến
Thôi chia tay trở về Đà nẵng mà thôi
Đến Tiên sa nhớ Đoàn 72 và Biệt Hải
Về Visco nước mắt dâng đầy 

Đoàn 11 .71 ngày xưa giờ đã không còn nữa
Chuyến tàu đêm đưa ta về đến Cam Ranh
Rồi theo nhau về đến Sài gòn
Kho 18 nơi dừng chân lần cuối
Rồi chia tay mãi mãi trong đời
Suối máu Biên Hoà lại nhớ Đoàn 68
Nơi Long Thành Chiến Đoàn 1 năm xưa
Qua Long Thành nhớ về trường Yên Thế
Đến Sài gòn nhớ trại Bắc Bình Vương
Nhìn không gian thương về Phi đoàn 219
Của một thời NKT đã đi qua.

Em Đức

No comments:

Post a Comment