Tuesday, August 2, 2016

Hậu Lục và Tiger Mori-Izumi


Tiger at Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 
 
Tiger và Hậu Lục

Lời Cầu Nguyện Bình An


Cựu Sĩ Quan Thiết Giáp và Tiger

Vùng 4 chiến thuật


Sông nước Hậu Giang
Mini gun 6 nòng

No comments:

Post a Comment